خلاصه سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا

خلاصه کتاب سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا شامل فایل خلاصه ۱۸۵ و ۵۰ صفحه ای بصورت PDF همراه با فایل کامل کتاب است. دانلود خلاصه سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا منبع خوبی برای یادگیری این مبحث است. مطالعه این خلاصه از نظر بصری و زمانی برای دانشجویان راحت تر بوده چرا که حاوی نکات مهم و ارزشمند است.

خلاصه سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا

محتویات این محصول عبارت است از:

خلاصه کتاب سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا (۱۸۵ صفحه)

خلاصه کتاب سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا (۵۰ صفحه)

کتاب سبک شناسی سیروس شمیسا (۳۳۵ صفحه)

دانلود خلاصه کتاب سبک شناسی 2 نثر سیروس شمیسا

بخشی از متن جزوه:

هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثر فارسی، انواع نثر ومختصات سبکی آن است، به نحوی که دانشجو بتواند پس از آموختن کل مطالب کتاب، انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثار معروف نثر هر دوره را بشناسد.

مرسل: اسم مفعول از «ارسال» به معنی رها شده و آزاد، یعنی نثر تکلف و غیرمقید به صنایع ادبی و فنون تزئینی کلام، به معنی نثر مستقیم و آزاد است.

نام های دیگر نثر مرسل

سبک خراسانی به اعتبار حضور نخستین نویسندگان این سبک در خراسان.

نثر بلعمی به اعتبار قرار گرفتن «بلعمی» جزو اولین و شاخص ترین نویسندگان این سبک.

نثر دوره اول قرار گرفتن این نثر در دوره سامانیان و غزنویان.

کتاب بیع از مکاسب

این فایل، کامل ترین و جامع ترین خلاصه کتاب مکاسب شیخ انصاری(از ابتدای کتاب بیع تا ابتدای شروط متعاقدین) pdf است که مطالب این بخش از کتاب را به بیان زیر  در حجم ۵۵ صفحه خلاصه کرده است.خلاصه کتاب مکاسب شیخ انصاری خلاصه نویسی و نکات مهم مناسب برای دانشجویان ارشد الهیات گرایش فقه و حقوق

خلاصه کتاب بیع از مکاسب شیخ انصاری

دانلود خلاصه کتاب مکاسب شیخ انصاری pdf

خلاصه کتاب مکاسب شیخ انصاری بخش بیع (از ابتدای کتاب بیع تا ابتدای شروط متعاقدین)

کاری نو و جدید برای اولین بار

بر اساس مطالب و چیدمان کتاب

مناسب برای امتحان و آزمون شفاهی

دانلود کامل ترین خلاصه کتاب بیع از مکاسب شیخ مرتضی انصاری

دانلود کامل ترین خلاصه کتاب بیع از مکاسب

کتاب البیع.

معاطات..

فهرست اجمالی تنبيهات معاطات:

تنبیه نخست: آیا معاطات بيع است؟.

تنبیه دوم: آیا در معاطات، قبض و اقباض شرط است؟.

تنبیه سوم: تمييز بائع از مشتری در معاطات..

تنبیه چهارم: اقسام معاطات از نظر قصد طرفين و حکم آن.

تنبیه پنجم: جریان معاطات در غير بيع.

تنبیه ششم: عوامل لازم شدن معامله معاطاتی..

تنبيه هفتم: معاطات بیع است و یا معاوضه مستقل”؟.

تنبيه هشتم: حکم معاملات واجد لفظ ولی فاقد شرائط خاص آن.

بحث ازالفاظ عقد بیع

خصوصیات معتبر در الفاظ عقد.

خصوصیات معتبر در ماده الفاظ عقد.

مسأله: اعتبار ویا عدم اعتبار عربیّت..

مساله: خصوصیت معتبر درهریک از ایجاب وقبول.

مساله: خصوصیت معتبر در هئیت ترکیبی ایجاب وقبول.

مساله: حکم مقبوض به عقد فاسد بیع

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دانلود دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

نکته: پیشنهاد می کنیم مطلب “جزوه کتاب عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون” را در سایت پدیده فایل بخوانید .