دانلود رایگان پروژه روش طراحی در معماری تاریخی ایران – مهندسی معماری

دانلود رایگان پروژه روش طراحی در معماری تاریخی ایران – مهندسی معماری
توضیحات :

پیچیدگی فضای معماری تاریخی ایران با طاقهایی که تزئینات حیرت انگیزی از آن آویزان شده و حـیـاط هـایـی کـه فضاهای معماری دورتا دور آن با نظم های گوناگون قرار گرفته اند همیشه این سوال را در ذهن ایجاد می کند که روش طراحی در معماری تاریخی ایران و مسـیـر شکل گیری این معماری در ذهن طراحان چگونه بوده و طراحان چگونه افکار خود را برای اجرا کنندگان توضیـح مـی داده اند. آیا نقشه هایی را برای این کار ترسیم می کرده اند. با تجربه امروز معماران از روند طراحی و تولید نقشه می بایست برای این احجام عجیب و پیچیده و تزئینات آن هزاران برگ نقشه تولید شود.

دانلود رایگان پایان نامه معماری شهر همدان (فایل word) – مهندسی معماری

توضیحات :

همدان کنونی توسعه یافته هگمتانه ای است که سنگ بنای آن حدود قرن ۷۰۰ میلادی توسط دیااکو برپا شده. معماری شهر همدان نیز بنا به تعریف اینجانب (دانشجو) به دو قسمت تقسیم می شود قسمت اول شهری است که قبل از اجرای طرح کارل فیش (طرح شعاعی) موجود بوده و قسمت بعدی بخش هایی است که تحت تاثیر طرح شعاعی ایجاد شده است. مواردی نیز وجود دارد که به خاطر حساسیت های تاریخی و شهرسازی محدودیت هایی را برای این کار ایجاد می کند مطابق با طرح جامع شهر همدان محدوده و حریم تپه باستانی هگمتانه طبق نقشه تعیین گردیده است. وجود تپه هگمتانه در همجواری بافت متراکم بازار و به عنوان هسته اولیه شکل گیری و توسعه شهر حساسیت و دقت نظر زیادی را در منطقه بوجود آورده و با یک سابقه تاریخی و با توجه به مطالعات و طرحی که خیابان از مرکز ترسیم شده و مبنای توسعه های بعدی شهر قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب :

فصل اول

خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی همدان
مطالعات اقلیمی و جغرافیایی
شهر همدان
ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی
نتیجه گیری
فصل دوم

فرم شهر
خصوصیات شهری و معماری
سیمای شهری
بافت
مراحل توسعه تاریخی همدان
۱ . هسته اولیه“دوره مادها و هخامنشیان“
۲ . دوره اشکانی(پارت ها)
۳ . دوره اول اسلامی تا صفویه
۴ . دوره قاجاریه
فصل سوم

هگمتانه
یافته های معماری
کارگاه مرکزی
کارگاه شرقی
کارگاه جنوبی
متن مصاحبه با مدیر پروژه (آقای رشید بیگی)
متن مدارک ثبت جهانی
نقشه های هوایی و کلی تپه هگمتانه
عناصر معماری شاخص در نزدیکی تپه
تپه هگمتانه و بافت مرکزی شهر همدان
محدودهفعلی تپه
بافت های تاریخی اطراف تپه
بناهای موجود در محدوده تپه
راه های دسترسی به تپه
راه های دسترسی به بناهای مو جود در تپه
فصل چهارم

مشخصات فنی:
برداشت و رو لوه و تبدیل نشقه ها به cad
آنالیز نقشه ها:
آنالیز هندسی از کل تا جزء
فضاهای پر و خالی
آنالیز سیر کو لا سیون و دسترسی ها و درجه اهمیت آنها
تفکیک فضا با رنگ بر اساس نوع اهمیت و کاربری
نحوه تقسیم فضاها در کل مجموعه
آنالیز هندسی کلی پلان
مشخص کردن محور های تعادل و تقارن به صورت کلی و جزئی
تفکیک لان های مسکونی موجود در سایت
آنالیز هندسی و دسترسی پلان ها
مشخص کردن ارزش فضا ها (خصوصی و نیمه خصوصی و عمومی)
مشخص کردن سلسله مراتب اهمیت فضا در بنا
تعیین تراز طبقاتی
تزئینات موجود در بنا
نحوه قرارگیری خشت با ملات
آسیب شناسی
جدول آسیب نگاری
فصل پنجم

بررسی معماری دوره ماد
معماری صخره ای
معماری آزادی (معمولی)
فصل ششم

بررسی تپه های هم جوار
( دوره / یافته های معماری / نوع بنا /
اجزای بنا / مصالح / نظریه باستان شناسان )
تپه سیلک
تپه زاغه
تپه گودین
تپه باباجان
تپه حسنلو
تپه تخت سلیمان
تپه نوشیجان
نتیجه مقایسه بررسی تپه های هم جوار با
تپه هگمتانه
فصل هفتم

عکس ماکت ترانشه جنوبی
منابع و ماخذ