پروژه سیستم های فتوولتاییک مورد استفاده در معماری

پروژه سیستم های فتوولتاییک مورد استفاده در معماری – مهندسی معماری
توضیحات :

دراین مقاله درباره انرژی خورشیدی که یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر محسوب می گردد و تبدیل آن به انرژی الکتریکی و مصرف آن در معماری مطالبی ارائه می شود. با توجه به پاکیزگی و نامحدود بودن منبع انرژی حاصل از تابش خورشید، می توان درمصرف انرژیهای فسیلی وسایر منابع تجدیدناپذیر و آلاینده درکاهش آلودگی های محیط زیست بهره گرفت.

 

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
مراحل پیشرفت سیستمهای فتوولتاییک
چشم اندازها
ایمنی،سلامت و مسائل مرتبط با محیط زیست
دوام اجزاء فتوولتاییک
اجزای سیستمهای فتوولتاییک
انواع سیستمهای فتوولتاییک
۱- سیستمهای فتوولتاییک ساخته شده با باتری شارژی
۲- سیستمهای استفاده در روز
۳- سیستم جریان مستقیم (DC) با باتری ذخیره
۴- سیستم جریان مستقیم تغذیه کننده جریان متناوب
۵- سیستمهای متصل به شبکه برق شهری
۶- سیستمهای هیبریدی (مختلط)
نتیجه گیری
الف- مزایای تکنولوژی فتوولتاییک
ب- معایب تکنولوژی فتوولتاییک