مقاله طراحی شهری (فضای سبز) – مهندسی معماری

نلود رایگان مقاله طراحی شهری (فضای سبز) – مهندسی معماری
توضیحات :

امروزه شهر اگر چه باعث رفاه و راحتی انسان ها شده است، لیکن معضلات خاصی را نیز به دنبال داشته است، هرچه جمعیت انسان در شهرها اضافه شود، به همان نسبت مشکلات شهری نیز افزون خواهد شد. بر اساس اصل پنجاه قانون اساس جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد با توجه به این وظیفه مهم در مقاله طراحی شهری (فضای سبز) سعی شده است با پرداختن به مقوله فضای سبز فرصتی را برای دوست داران فراهم آورده تا به یاری حق شاهد سرسبزی نقاطی باشیم که بر هر دلیل امکان فعالیت بایسته و چشمگیر آنها وجود نداشته است.

 

فهرست مطالب :

آشنائی با فضای سبز
نقش فضای سبز واقعیت آن در زندگی شهری انسانها
نقش فضای سبز  و اهمیت ان در زندگی شهری انسانها
آشنایی با گیاهان
انتخاب گیاهان بر اساس خصوصیات طبیعی آنها
چرخه روشنایی برای گیاهان
اصول کاشت گیاهان یکساله
لیست گیاهان فصلی (یکساله) پرکاربرد در فضای سبز
گیاهان زینتی دائمی علفی
درختچه های میوه زینتی