دانلود رایگان گزارش کارآموزی روش ایزوگام کاری در ساختمان – مهندسی معماری

دانلود رایگان گزارش کارآموزی روش ایزوگام کاری در ساختمان – مهندسی معماری

توضیحات :

برای ایزوگام کاری ساختمان بعد از پرکردن و دو غاب ریزی سطح بام و همسطح کردن پشت بام ما ابتدا با ماسه به صورت یک لایه ماسه سیمان را روی بام پهن می کنیم و بعد از اینکه ماسه سیمان خشک شد ما ایزوگام را از طریق حرارت آن را بر روی بام می چسبانیم. در ضمن باید قبل از ایزوگام کاری پشت بام تمیز و خشک باشد که ایزوگام کاری خیلی خوب انجام شود و باید لایه های ایزوگام هم ده سانتی متر روی هم قرار گیرند که از نفوذ آب به داخل جلوگیری شو. این گزارش مصور به بررسی کامل نحوه ایزوگام کاری ساختمان پرداخته است.