دانلود رایگان پروژه انواع نما و نحوه اجرای آن

دانلود رایگان پروژه انواع نما و نحوه اجرای آن (همراه با پروژه پاورپوینت) – مهندسی معماری
توضیحات :

نمای هر ساختمان در شکل دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون درنظر گرفتن نمای دیگر ساختمان های شهری توجه شود همگونی نمای شهری در مجموعه از بین می رود. این پژوهش به بررسی انواع نما و نحوه طراحی آن پرداخته است.

 

فهرست مطالب :

نمای ساختمان
عناصر پراهمیت نما
فلسفه نما
اهداف و کارکردها بایدها و نبایدها
عوامل موثر در نماسازی ساختمان های مدرن
دلایل آسیب دیدگی نمای ساختمان ها
پارامترهای انتخاب یک نما
انواع نماهای رایج و مرسوم از نظر متریال مورد استفاده
انواع نماهای نوین در ساختمان
انواع کامپوزیت پانل های رایج در بازار
بررسی مبحث طراحی نما