دانلود رایگان پروژه آموزش طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و منظر – مهندسی

دانلود رایگان پروژه آموزش طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و منظر – مهندسی معماری
توضیحات :

از اهمیت حضور رنگ و نور در خانه هر چه گفته شود باز هم کافی نیست. برای آنکه به سـبک شخصی خودتان نزدیک شوید بهترین و مطمعن ترین و حتی آسان ترین راه وارد شدن به حـوزه رنگ است. زیرا این عنصر مستقیما با احساس درونی شما پیوند دارد و بر میزان نور خانه تـاثیر می گذارد. این مقدمه را از آن روی عرض کردم که یادآور شوم مقاله آموزش طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و منظر مربوط به مقوله رنگ از جنبه هایی اسـت کـه خودتـان باید مستقیما دست به تجربه بزنید.

 

فهرست مطالب :

خانه ای از رنگ و نور
سبک – رنگ – تاثیر
اتاق کودک _ شکوه کودکانه
اتاق خواب … آرامش یک روز
صندلی های طلایی
رویه موقت
سروری به یاد ماندنی
آرزوهای بزرگ
مجموعه گل
دور نیندازید
تقارن و تداوم
قریحه طبیعی