دانلود رایگان مقاله هنر کاشی کاری – مهندسی معماری

دانلود رایگان مقاله هنر کاشی کاری – مهندسی معماری
توضیحات :

صنعت کاشی سازی و کاشی کاری که بیش از همه در تزیین معماری سرزمین ایران، و به طوراخص بناهای مذهبی به کار گرفته شده، همانند سفالگری دارای ویژگی های خاصی است. این هنر و صنعت از گذشته ی بسیار دور در نتیجه مهارت، ذوق و سلیقه کاشی ساز در مقام شیئی ترکیبی متجلی گردیده، بدین ترتیب که هنرمند کاشیکار یا موزاییک ساز با کاربرد و ترکیب رنگ های گوناگون و یا در کنار هم قرار دادن قطعات ریزی از سنگ های رنگین و بر طبق نقشه ای از قبل طرح گردیده، به اشکالی متفاوت و موزون از تزیینات بنا دست یافته است.

 

فهرست مطالب :

مقدمه
کاشی
انتخاب مواد اولیه در ساخت کاشی
مرحله ششم
کوره پخت کاشی
نحوه ساخت کاشیهای نواری
قسمت کنترل کیفی در کارخانه
عملیات کاشیکاری
انواع کاشی تزیینی
پخت انواع کاشی
کاشی جسمی
کاشی زیر رنگی
کاشی قاز تغاری
هنر کاشی کاری
منابع
 

به این پست امتیاز دهید10
برای آگاهی از نحوه خرید و مشاه