دانلود رایگان مقاله معماری ایرانی در زمان ساسانی

دانلود رایگان مقاله معماری ایرانی در زمان ساسانی – مهندسی معماری
توضیحات :

در این مقاله به بررسی شرحی بر معماری دوره اسلامی و تاثیر آن بر هنر “روم غربی” و هنر اسلامی، ویژگی های معماری این دوران، طاق، قوس، گنبد، شرحی بر شهر مدائن پایتخت ایران ساسانی و شهر سلوکیه،‌ شهر صد دروازه،‌ طاق کسری و و ویژگی‌های معماری آن، مراسمی که در این بنا انجام می شده، کاخ سفید بنای دیگر ساسانی در نزدیکی شهر تیسفون، اسامی هفت شهری که مدائن را تشکیل می‌داده و شرحی درباره آنان و … پرداخته است.

 

فهرست مطالب :

مقدمه
معماری ایران در عهد ساسانی
مدائن (تیسفون)
فتح مدائن و انهدام آن
…..
♦ این مقاله با فرمت Word و در ۳۶ صفحه ارائه شده است.