دانلود رایگان مقاله عناصر شهری در شهرهای اسلامی – مهندسی معماری

دانلود رایگان مقاله عناصر شهری در شهرهای اسلامی – مهندسی معماری
توضیحات :

دولت اسلامی در شهر متولد می شود و با توجه به اینکه تشکیل این دولت برای اولین بار در مسجد صورت می گیرد، بنابر این وجود مسجد جامع و به طور کلی عناصر شهری در شهرهای اسلامی به یکی از مشخصات اصلی شهر دوره اسلامی تبدیل می گردد. این امر تا آن حد اهمیت دارد که در دوران اولیه دولت اسلامی و قبل از تشکیل حکومت های محلی، سکونتگاهی به مقام شهر می رسد که صاحب جامع باشد. مسجد جامع علاوه بر نقش مذهبی خود، نقوش سیاسی و اجتماعی بسیار قوی را نیز داراست.

 

فهرست مطالب :

مسجد(کاربری مذهبی)
خانه ها و کاربری مسکونی
بازارها (کاربردهای تجاری)
محله
مدارس و کاربرد های آموزشی
میدان
شبکه معابر
باغ ها و فضاهای سبز
کاربری های تفریحی و اوقات فراغت
آب انبار ها
مشخصات :

تعداد صفحات : ۱۴ صفحه
نوع فایل : فایل Word