دانلود رایگان مقاله دیوارهای هوشمند، ساخت دیوارهای بتنی

دانلود رایگان مقاله دیوارهای هوشمند، ساخت دیوارهای بتنی شفاف با قابلیت تغییر رنگ – مهندسی معماری
توضیحات :

این مقاله سعی دارد نحوه ساخت این بتن خاص و تاثیر آن را در فضای معماری و طرحهای معماران مورد بررسی قرار دهد. مقاله این فرض را پیش میکشد که استفاده از بتن شفاف رنگی در طرحهای معماری باعث میشود که نور و رنگ به فضاهای معماری وارد شود و علوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، فضایی دلنشین و مفرح را وارد بستر معماری کند.

 

فهرست مطالب :

چکیده
١- مقدمه
٢- مواد استفاده شده برای بتن شفاف رنگی
٣- عملکرد فیبرهای نوری
٣-١- انواع فیبرهای نوری
۴- فرآیند تولید
۵- تغییرات رنگ بافت
۵- نمونه کاربردی
۶-مزایا و معایب
٧-نتیجه گیری
مراجع