دانلود رایگان مقاله تغییر نگرش معماران، از معماری سنتی تا امروز – مهندسی معماری

دانلود رایگان مقاله تغییر نگرش معماران، از معماری سنتی تا امروز – مهندسی معماری
توضیحات :

مقاله تغییر نگرش معماران، از معماری سنتی تا امروز به بررسی اجمالی و کاوشی کوتاه در شیوه ی رویارویی معماران سنتی ایران، با مسائل اقلیمی و زیست محیطی می پردازد و با بیان نمونه هایی از راه حل های ارائه شده توسط این دسته از معماران، سعی دارد قیاسی نسبی بین معماری اقلیم گرا و شیوه فعلی معماری اماکن مسکونی برقرار سازد. هم چنین نسبت به بیان تفاوت نگرش معماران سنتی و مدرن در برابر مسائل اقلیمی میکند.

 

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
اقلیم معتدل و مرطوب
اقلیم گرم و خشک
اقلیم سرد و خشک
اقلیم گرم و مرطوب
نتیجه گیری
منابع
مشخصات :

تعداد صفحات : ۱۶ صفحه
نوع فایل : فایل Word و Pdf