دانلود رایگان مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا

دانلود رایگان مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا در آثار هنری و معماری – مهندسی معماری
توضیحات :

نمادها و نشانه ها در جهان باستان از جمله مهر در تمدن ایران و بودا در تمدن هند، که در مذهب و فرهنگ آنان جایگاه خاصی داشته اسـت و بـه عنـوان نمـاد دینـی و آیینـی کـارکرد داشته اند. این مقاله با رویکرد اندیشمندانی چون کوماراسوامی و یونگ، الیاده، نقش نمادین و آیینی بـودا و مهر را بر ما روشن خواهد کرد و در این مقاله با ذکر وجوه نمادین آنها مهر و بودا به وجوه اشتراک و تفاوت نمادهای بودیسم و میتراییسم خواهیم پرداخت.

 

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
مشترکات فرهنگی ایران و هند
بررسی تطبیقی بودا و مهر
مقایسه ی تطبیقی بودا و مهر (تشابه ها و تفاوتها)
بررسی نمادهای مقدس بودا و مهر
نماد چلیپا در آیین بودا و مهر
نماد استوپا در آیین بودیسم و مهرابه در آیین میتراییسم
نماد شمایلی بودا و مهر
جمع بندی
پی نوشتها
منابع