دانلود رایگان پروژه تاریخچه معماری ایران در قبل و بعد از اسلام

دانلود رایگان پروژه تاریخچه معماری ایران در قبل و بعد از اسلام – مهندسی معماری
توضیحات :

در معماری ایران بر اصل پرهیز از بیهودگی تاکید فروان شده است به عنوان مثال نصب مجسمه ها که در اغلب بناهای سرزمین های دیگر معمول است در معماری ایرانی وجود ندارد و سوابق معماری ایران در قبل از ورود اسلام به ایران گویای این ادعا است. این پژوهش به بررسی معماری ایران در ایران قبل  و بعد از اسلام پرداخته است.

 

فهرست مطالب :

اصول معماری ایرانی
شیوه های معماری ایرانی
معماری در دوره ی مادها
معماری در دوره هخامنشی
معماری در دوره ی سلوکیان
معماری در دوره ی اشکانیان
معماری در دوره ی ساسانیان
آتشکده ها
کاخ ها
معماری ایران بعد از اسلام
شیوه های معماری ایران در دوره های بعد از اسلام
بناهای شیوه ی خراسانی ( شبستانی )
بناهای شیوه ی رازی
بناهای شیوه ی آذری
بناهای شیوه ی اصفهانی
معماری در دوره ی افشاریه
معماری در دوره ی قاجاریه
نفوذ معماری غرب در ایران

پروژه سیستم های فتوولتاییک مورد استفاده در معماری

پروژه سیستم های فتوولتاییک مورد استفاده در معماری – مهندسی معماری
توضیحات :

دراین مقاله درباره انرژی خورشیدی که یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر محسوب می گردد و تبدیل آن به انرژی الکتریکی و مصرف آن در معماری مطالبی ارائه می شود. با توجه به پاکیزگی و نامحدود بودن منبع انرژی حاصل از تابش خورشید، می توان درمصرف انرژیهای فسیلی وسایر منابع تجدیدناپذیر و آلاینده درکاهش آلودگی های محیط زیست بهره گرفت.

 

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
مراحل پیشرفت سیستمهای فتوولتاییک
چشم اندازها
ایمنی،سلامت و مسائل مرتبط با محیط زیست
دوام اجزاء فتوولتاییک
اجزای سیستمهای فتوولتاییک
انواع سیستمهای فتوولتاییک
۱- سیستمهای فتوولتاییک ساخته شده با باتری شارژی
۲- سیستمهای استفاده در روز
۳- سیستم جریان مستقیم (DC) با باتری ذخیره
۴- سیستم جریان مستقیم تغذیه کننده جریان متناوب
۵- سیستمهای متصل به شبکه برق شهری
۶- سیستمهای هیبریدی (مختلط)
نتیجه گیری
الف- مزایای تکنولوژی فتوولتاییک
ب- معایب تکنولوژی فتوولتاییک