دانلود رایگان پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ و معماری – مهندسی معماری

دانلود رایگان پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ و معماری – مهندسی معماری
توضیحات :

پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ و معماری با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ و معماری صورت می گیرد. در این پژوهش با رویکرد معماری-تاریخی و محـیط شناسـی فرهنگـی، رابطـه بـین معماری و فرهنگ برجسته می شود. نتایج نشان می هد که فرهنگ هم بر معماری تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد. و تغییرات اساسی در فرهنگ و نمادها تغییر در معماری و جامعه را نیز در پی دارد.

 

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
پیشینه پژوهش
روش شناسی پژوهش
فرهنگ
معماری
ادبیات نظری
رویکرد معماری تاریخی
رویکرد محیط شناسی فرهنگی
فرهنگ ، محیط و معماری
نتیجه
منابع
مشخصات :

تعداد صفحات : ۲۰ صفحه
نوع فایل : فایل word و

دانلود رایگان پروژه روش طراحی در معماری تاریخی ایران – مهندسی معماری

دانلود رایگان پروژه روش طراحی در معماری تاریخی ایران – مهندسی معماری
توضیحات :

پیچیدگی فضای معماری تاریخی ایران با طاقهایی که تزئینات حیرت انگیزی از آن آویزان شده و حـیـاط هـایـی کـه فضاهای معماری دورتا دور آن با نظم های گوناگون قرار گرفته اند همیشه این سوال را در ذهن ایجاد می کند که روش طراحی در معماری تاریخی ایران و مسـیـر شکل گیری این معماری در ذهن طراحان چگونه بوده و طراحان چگونه افکار خود را برای اجرا کنندگان توضیـح مـی داده اند. آیا نقشه هایی را برای این کار ترسیم می کرده اند. با تجربه امروز معماران از روند طراحی و تولید نقشه می بایست برای این احجام عجیب و پیچیده و تزئینات آن هزاران برگ نقشه تولید شود.