دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی مجتمع مسکونی منطقه خاوران تبریز (فایل ورد)

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی مجتمع مسکونی منطقه خاوران تبریز (فایل ورد) – مهندسی معماری
توضیحات :

توسعه پایدار در حیطه ی معماری، به سه موضوع پایه ای اقتصاد (کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در آن) محیط زیست (کاهش آلودگی محیط زیست، طراحی بر اساس چرخه ی سوخت) و جنبه ی اجتماعی (فرهنگ و جنبه ی انسانی، طراحی انسانی) می نگرد. هر بنایی بایستی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ساکنان و شرایط کالبدی طراحی شود (معماری پست مدرن) در همین رابطه، به عقیده ی آموس راپاپورت شکل خانه نتیجه ی نیروهای فیزیکی یا هر علت دیگر نیست بلکه نتیجه ی کستره ی عوامل اجتماعی و فرهنگی است. با این مقدمه به بررسی نحوه طراحی مجتمع مسکونی در منطقه خاوران تبریز می پردازیم. قابل ذکر است که این پایان نامه پیشتر با فرمت پی دی اف از طریق سایت پروژه ها ارائه شده بود و امروز به صورت فایل ورد و قابل ویرایش ارائه می شود.

 

فهرست مطالب :

فصل اول : شناخت موضوع

مقدمه
طرح مسئله
معماری ارگانیک
سایت
فرضیات/سوالات
اهداف
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گرد آوری اطلاعات
فصل دوم : ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح

شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و مقیاس شهری
مسکن و ابعاد آن
شاخص های کیفیت مسکن
معماری پایدار
شکل خانه، حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی –فرهنگی (پایداری اجتماعی-فرهنگی)
هویت از نظر راپاپورت
باز کردن مبحث هویت
پایداری زیست-محیطی
پایداری اقتصادی
سعی در ایجاد معماری پایدار با استفاده از تکنولوژی
مطالعه ی موردی در اقلیم سرد و خشک
نمونه هایی از معماری که در آن به نوعی و تا اندازه ای پایداری رعایت شده است
مجتمع هبیتات، موشه سفدی
آپارتمانهای آردمور (Ardmor)، موشه سفدی
آپارتمان کانچانجونگا(Kanchanjunga)، چارلزکورآ
پروژه مسکونی اوین
مسکن مدرن
نمونه هایی از مسکن ارگانیک و مدرن
ریشه یابی مشکلات مساکن امروزی
نتیجه گیری از مباحث فصل مسکن معماری ارگانیک و مدرن
لزوم پرداختن به فضای باز در مساکن امروزی
احیای حیاط در آپارتمان های امروزی
برسی فضای باز در آپارتمان های امروزی
فصل سوم : شناخت وضع موجود و آنالیز سایت

ویژگی های اقلیم سرد
ویژگی های معماری بومی مناطق سرد
اهراف طراحی اقلیمی این اقلیم
اقلیم تبریز

دانلود رایگان پروژه تأثیر فرهنگ در ساخت شهر – مهندسی معماری

دانلود رایگان پروژه تأثیر فرهنگ در ساخت شهر – مهندسی معماری
توضیحات :

هدف از تدوین پروژه تأثیر فرهنگ در ساخت شهر، بررسی تأثیر فرهنگ در ساخت شهر در جوامع سوسیالیستی سابق، سرمایه داری غرب و ایران است که از طریق روش بررسی « توصیفی ـ تحلیلی » انجام شده است. فرهنگ سوسیالیزم سابق با تغییر ساخت شهرهای بلوک شرق ـ شکل، مکان، بافت و کارایی اقتصادی آن ها را دچار تحول نمود و جنبه های ساخت شهر را بر مبنای تراکم جمعیت، دسترسی به زمین و نبود تفاوت های فضایی بین گروه های اجتماعی و اتکاء به خدمات خاص بهینه قرارداد و کوچک سازی را هویت بخشید.

 

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
روش پژوهش
مفهوم فرهنگ و ساخت
رابطه فرهنگ و ساخت شهر
فرهنگ سوسیالیسم و ساخت شهر
فرهنگ غرب و ساخت شهر
فرهنگ اسلامی و ساخت شهر
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مشخصات :

تعداد صفحات : ۲۰ صفحه
نوع فایل : فایل word